Registreer bureau Contacteer bureau
BeforeTheHype gebruikt expert service van SiteManager

BeforeTheHype gebruikt expert service van SiteManager

category
Arn Houthooft, 2020/02/25

Kris Sierens is zaakvoerder bij BeforeTheHype, waarbij RooftopMay en SmartPresentations twee afdelingen zijn met een specifieke focus. We praten met hem over trends in marketing, de samenwerking met freelancers, en hun keuze om voor het laten maken van websites samen te werken met SiteManager.


Dag Kris, kan je BeforeTheHype even voorstellen?

BeforeTheHype is een overkoepelend marketing communicatie bedrijf. SmartPresentations is gespecialiseerd in het creëren van powerpoint, sales en corporate presentaties. En RooftopMay is gespecialiseerd in vastgoedmarketing en sales.

RooftopMay houdt zich specifiek bezig met vastgoedmarketing. Vanwaar de keuze voor die niche?

Door de jaren heen is dat zo gegroeid. We zijn ondertussen al 5-6 jaar bezig voor een groeiend aantal projectontwikkelaars. Op een bepaald moment zijn we gaan kijken hoe we het anders en beter konden gaan doen.

Bij RooftopMay zetten we projecten in de markt voor projectontwikkelaars. We verzorgen de volledige branding, creëren de tools die nodig zijn, en zorgen voor lead generation. Afhankelijk van het project nemen we ook de verkoopopvolging op ons.

Jullie omschrijven BeforeTheHype als het eerste resultaat-gebaseerde agency en hanteren een “no cure no pay strategie”. Dat is gedurfd.

Dat is effectief vrij gedurfd en we zijn daar nog altijd heel uniek in. Dat is ook omdat we echt geloven in wat we doen. Goede communicatie voeren, zowel offline en online, speelt daar een belangrijke rol in. We zorgen ervoor dat er leads gegenereerd worden, dat die op een goede manier worden opgevolgd, en dat die mensen worden begeleid tot verkoop. Voor veel projectontwikkelaars zijn wij op dat moment hun marketing en salesafdeling

Het punt is voornamelijk dat we zowel de marketing als de verkoop resultaat-gebaseerd maken. Als een project verkoopt, dan verdienen we ook, als het niet verkoopt, dan verdienen we niet. Dat betekent dat we ook medeverantwoordelijk zijn voor de conversie en de verkoop.

Zeker de makelaarswereld vindt onze strategie natuurlijk vervelend, omdat we het natuurlijk op een heel andere manier aanpakken. Maar we geloven ook heel sterk in onze aanpak.

beforethehype gebruikt expert service
Kris Sierens: "Voor veel projectontwikkelaars zijn wij op dat moment hun marketing en salesafdeling"

BeforeTheHype bestaat meer dan 15 jaar. Wat zijn de voornaamste veranderingen in de marketing sector?

Er zijn heel wat veranderingen gebeurd, maar de grootste verschuiving heeft te maken met online marketing dat belangrijker is geworden dan offline.

Op een bepaald moment was de focus dat alles online moest. Ik heb daar nooit in geloofd. Goede marketing is altijd een combinatie van online en offline. Je ziet nu dat daar tegenwoordig terug meer evenwicht in is gekomen. Online agencies gaan terug naar het zich omringen met andere zaken, offline activiteiten, events, branding, de klassieke direct marketing campagnes. De combinatie van al die zaken zorgt ervoor dat je trafiek genereert naar je online kanalen.

De doelstelling van een website moet nog altijd zijn dat er resultaat uit komt, in de vorm van leads bijvoorbeeld. Die moeten van ergens komen. Het is niet omdat je een website hebt, dat er ook volk naartoe gaat komen. Dat moet ook gevoed worden. Men ziet meer en meer die noodzaak tot integratie in, met een sterke kruisbestuiving van de verschillende specialiteiten. Je ziet gewoon dat dit tot meer succes leidt.

Jullie zijn je zelf ook zo gaan organiseren?

We zijn eigenlijk al altijd op die manier blijven werken. We hebben er altijd in geloofd dat je een volledig geïntegreerd model moet aanbieden.

Weliswaar werken we ook met gespecialiseerde freelancers. Maar dan op een één-op-één relatie waarbij het lijkt alsof ze binnen het bedrijf werken. Ten opzichte van de klant bieden we zo wel een volledig servicepakket.

Die samenwerking met freelancers is iets wat we bij veel marketing bedrijven zien.

Het heeft een stuk te maken met de tijdsgeest. Mensen beslissen om soms meer zelfstandig te worden. Programmeurs, designers, fotografen, vertalers, iedereen die je nodig kan hebben. Er zijn meer en meer mensen die de stap zetten naar die zelfstandige werkwijze en dan is dat natuurlijk een stukje aanpassen tegenover vroeger.

Iemand die freelance werkt kan je niet op dezelfde manier behandelen als een interne. We verwachten natuurlijk wel een stuk betrokkenheid, maar je moet er rekening mee houden dat men soms met een ander project bezig is. Qua planning vereist dat soms meer inspanningen.

beforethehype gebruikt expertservice
Kris Sierens: "Werken met freelancers vereist qua planning soms wat meer inspanningen"


De samenwerking met freelancers is soms wat aanpassen?

Je bent soms wel afhankelijk van één persoon. Dat gevoel hebben we in het verleden nog gehad, en dat willen we eigenlijk niet meer meemaken. Dat maakt dat je op een bepaald moment wel degelijk kan geconfronteerd worden met het feit dat iemand uitvalt, dat die persoon ziek wordt, of erger. Veel kan je daar niet aan doen.

Het zelf geen impact hebben op de zaken en afhankelijk zijn van bepaalde mensen of middelen, dat waren onze grootste frustraties. Op een bepaald moment kan een technologie plots veranderen, stopgezet worden, overgenomen worden, en dan sta je er natuurlijk wel. Ten opzichte van een klant wil je natuurlijk uw service blijven garanderen. Je hebt er tenslotte samen voor gekozen.

Op een bepaald moment wil je die zaken niet meer meemaken en dan moet je natuurlijk kiezen voor technologie die dat overstijgt en waarbij je niet afhankelijk bent van die ene persoon, maar dat je weet dat er een gans team achter zit.

Dit was één van de redenen waarom we kozen voor SiteManager. Je kan heel veel zelf in handen houden en tegelijk zit er een langetermijn strategie achter.


Hoe verschilt de samenwerking met SiteManager van die met een klassieke freelancer?

Een freelancer gaat er nooit in slagen om te doen wat SiteManager doet. Dat is natuurlijk een serieuze uitspraak. (lacht)

Ik ken geen enkele freelancer die zowel een fantastisch design kan afleveren als een goede programmeur is. Die combinatie in één persoon, bij een freelancer, daar geloof ik niet in, en dat zal er nooit komen.

SiteManager is zodanig geëvolueerd dat je het systeem kan toepassen zonder dat je afhankelijk bent van die specialisten. Het is natuurlijk handig, als er bepaalde nieuwe componenten moeten gecreëerd worden, dat je beroep kan doen op specialisten. Maar het systeem staat er. Daar kunnen wij ook, desnoods intern, op verder bouwen.

SiteManager kan een beetje the best of both worlds aanbieden: zowel op vlak van design, als op flexibiliteit, als op vlak van CMS. De manier van werken staat ons heel hard aan. Daarom hebben we gekozen om alles wat we maken toch zoveel mogelijk richting SiteManager te schuiven.


Jullie werkwijze is daardoor ook sterk veranderd?

Die integratie tussen design en CMS, die gecombineerd zijn met elkaar, maakt dat je sneller tot resultaat kan komen. Dat moest vroeger allemaal in stappen gebeuren. Je had een designfase, je had een programmatiefase, je moest de integratie maken, CMS koppelen, en zo verder. Nu gebeurt dat allemaal in één keer.

De manier waarop je een project aflevert gebeurt efficiënter en sneller. Als we dat bekijken, dan denk ik dat we nu toch op een derde of de helft zitten van de tijd die we vroeger nodig hadden. Als het goed loopt, en iedereen zijn werk goed doet. (lacht)

beforethehype gebruikt SiteManager
Kris Sierens: "We zitten op een derde tot de helft van de tijd die we vroeger nodig hadden om een project op te leveren."


Het is ook duidelijker voor de klant. Je kan duidelijker laten zien waar we staan en er kan sneller feedback komen.

De samenwerking is meer een partnership geworden. Het aanvoelen onderling begint veel beter te verlopen. Ik vind het ook wel leuk dat SiteManager zelf vragen stelt en dat er overlegd wordt. Nu kunnen we pingpongen en zien of iets goed is. Dat meedenken apprecieer ik wel heel sterk.

De kijk en input vanuit SiteManager ervoor dat we tot nieuwe dingen komen, en dat ik de laatste tijd meer en meer zeg van “kijk, doe jullie ding, dit is de basis en waarmee je rekening moet houden, maar zorg ervoor dat het tot iets leuks kan leiden”.

Zijn er projecten waar je heel trots op bent?

Op de site van Pelicano ben ik eigenlijk wel trots. Stichting Pelicano is een goed doel dat strijdt tegen kinderarmoede, en we hebben die website op een heel korte termijn moeten overnemen. We hebben daar een heel goede band mee kunnen opbouwen omwille van wat we daar hebben kunnen afleveren.

Op vier à zes weken hebben we een dergelijke website gerealiseerd. Dat was behoorlijk straf. Met andere systemen zou ik dat niet hebben zien zitten.

Zou je opnieuw dezelfde keuze maken?

Ik heb er ook geen spijt van. We zijn al eventjes verder en we zien ook dat SiteManager verder evolueert in de samenwerking, de manier waarop we samenwerken, het systeem, en de design ondersteuning. Er zijn heel wat zaken die ervoor gezorgd hebben dat we niet stil staan.

SiteManager is voor ons eigenlijk geen tool op zichzelf. Het is veel meer dat erbij komt kijken en dat maakt dat we langs onze kant op ons gemak zijn.

BeforeTheHype gebruikt SiteManager
Kris Sierens: "We zien dat SiteManager verder evolueert in de samenwerking."