Registreer uw bureau Contacteer een bureau

Gids: Uw website laten maken door een web agency?

Een web agency die bij je past?

Slechts 10 - 15% van de ondernemers bouwt zijn website zelf. Meestal gaan het over starters of kleine zelfstandigen. De ene wil zuinig omspringen met een beperkt marketing budget. Voor de andere is digitale aanwezigheid minder prioriteit.

Ben je een ondernemer die wel gelooft in de meerwaarde van een goed uitgewerkte digitale strategie, dan moet je op elk moment kunnen genieten van de beste ondersteuning. Bij gebrek aan een intern marketing team, is de keuze om te vertrouwen op een extern web bureau snel gemaakt. Maar hoe vind je een goede match?

                                                              

Bij wie je website laten maken?

Er zijn vele webbureaus waarbij je jouw website kan laten maken. De keuze is dus niet eenduidig. Er bestaat niet zoiets als het beste web agency. Waarom niet?

Elke bedrijf is verschillend, dit komt door de leeftijd van het bedrijf, de grootte in team of omzet, de sector of niche, productiebedrijf of dienstverlener, locatie en afzetmarkt... Hierdoor zijn vaak de digitale uitdagingen sterk uiteenlopend. Bovendien kunnen deze evolueren over de jaren heen.

Hetzelfde geldt ook voor webbureaus. Je hebt compacte bureaus die enkel focussen op de digitale ondersteuning van kleinere bedrijven. Zij kunnen middels een hyper efficiënt proces, bedrijven helpen met een beperkte budget.  Full service agencies richten zich dan weer op grotere bedrijven en differentiëren met een totaalaanpak. Zeer typerend voor deze web bureaus is dat ze alle expertise onder 1 dak hebben. Meestal liggen de budgetten waarvoor ze werken hierdoor hoger.

Vele web agencies zijn gegroeid vanuit een specifieke expertise: web development, online marketing, grafisch ontwerp of advertising. Andere agencies specialiseren zich in een bepaalde sector (bv. Vastgoed ontwikkeling). Ook deze bureaus willen de klanten een totaalbeleving aanreiken, maar eerder dan intern een team uit te bouwen gaan ze op zoek naar strategisch partnerships. Ze willen groeien door slim samen te werken. We noemen dit type van agencies, collaborative web agencies

Het zoeken naar een geschikt bureau is te vergelijken met de zoektocht naar een levenspartner. Het moet klikken, er moet een match zijn in persoonlijkheid. Houd daarom rekening met de cultuur van uw bedrijf en die in het webbureau waarmee u wilt samenwerken.


Maak een short list

In het begin is het aangewezen om je opties breed te houden. Waarom direct één web agency selecteren, als er zoveel keuze is? Vele ondernemers maken daarom een short lijst. De klassieke manier om deze lijst aan te leggen is via de zoekmachines van Google. Maar dat duurt lang en meestal is dat net wat er ontbreekt bij ondernemers.

Een efficiëntere methode is om gebruik te maken van directory sites. Deze websites voorzien een lijst van webbureaus waarop je makkelijk kan filteren. Bovendien zijn ze gespecialiseerd in het zoeken van een match tussen ondernemers en agencies. Dit kan je zoektocht aanzienlijk versnellen.

Neem zeker een kijkje te nemen op de website van een mogelijke partner. Hier kan je meer informatie vinden over het team, visie en de recent uitgevoerde projecten in portfolio. Heb je een shortlist van een viertal kandidaat webbureaus? Goed zo! Stuur dan een verzoek om te daten ;-)Neem contact op

Iedereen strijdt graag met gelijke wapens om je aandacht. Zorg er daarom voor dat ieder webbureau dezelfde briefing krijgt. Op die manier zal je de verschillende partijen ook beter kunnen vergelijken. 

Als je op een snelle manier meerdere bureaus wilt selecteren kan je je ook laten begeleiden. Via directory sites (zoals deze) kan je 1 aanvraag richten,  4 zorgvuldig geselecteerde agencies zullen dan met jou contact opnemen. Enjoy your dates!


Breng website noden in kaart!

Een goede projectvoorbereiding is zeer belangrijk wanneer uw door een webbureau een website wilt laten maken. Het is ook een manier om te evalueren hoe een web agency met haar klanten communiceert.

Website Analyse

Het doel van het eerste gesprek is om elkaar te leren kennen. Uw toekomstig webbureau zal proberen een inschatting te maken van de scope van het project. Deze informatie zal gebruikt worden om de prijs van de website in de offerte te bepalen. 

Wanneer je aanklopt bij een bureau voor een eenvoudige website te laten maken, zou met hier geen kost voor mogen rekenen. Is je project zodanig uitgebreid dat er diepgaande technische analyse nodig is, kan het zijn dat men deze zal opnemen in de webdesign offerte. 

De grondigheid waarmee de projectmanager de analyse uitvoert kan een indicatie geven over de te verwachten kwaliteit. Immers, hoe meer een projectmanager van het web agency investeert in voorbereidende analyse hoe nauwkeuriger deze het team van webdesigners en developers kan briefen. Dit kan de opstart van het webdesign project aanzienlijke versnellen.

Web Design offerte

De prijzen om een website te laten maken kunnen sterk uiteen liggen. Vraag daarom aan het webbureau om de offerte zoveel mogelijk in verschillende kostenposten uit te splitsen. Dit zal het ook eenvoudiger maken om verschillende website offertes met elkaar te vergelijken.

Hieronder proberen we enkele kostenposten in kaart te brengen, die vaak voorkomen op een offerte om een website te laten maken.   

Project budget
Er zijn steeds vaste kosten die niet direct kunnen toegewezen worden aan de scope van 1 specifiek project. Het zijn investeringen die webbureaus doen over alle klanten heen en zorgen voor een fijne project ervaring. Onderstaande kosten kunnen hierin vervat zitten:

  • Scope en Analyse: het uitvoeren van functionele en technische analyses voor webdesign offertes die aangevraagd worden.
    Team coördinatie: 
  • Team coördinatie: soms vereist een project ondersteuning van gespecialiseerde freelance experten. Het agency zal hiervoor geschikte profielen selecteren, hun werk coördineren en eindverantwoordelijkheid nemen in kwaliteit en oplevering.
  • Project management: de tijd die een webbureau moet spenderen aan het verzamelen van project data, opmaken van definitieve project scope, ordenen van informatie en deze ter beschikking stellen aan het webdesign team.
  • Project nazorg: bug fixing en optimalisatie na oplevering maar binnen de scope van het project.

Webdesign budget

#Vertrouw op Connect

Deze merken vertrouwen SiteManager

Agencies zetten SiteManager technologie in bij grote merken.